1. fáza uvoľňovania opatrení

Prevádzky obchody a služby

 • vstup do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorazových rukavíc pri vstupe do prevádzky,
 • minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,
 • vstup  1 zákazník na 25m2 z rozlohy prevádzky,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď.,  
 • každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,
 • každú nedelu až do odvolania mať zavreté vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň),

Vonkajšie športoviská

 • medzi všetkými osobami na športovisku (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m,  
 • nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok po skončení tréningu,  
 • športovci do 18 rokov sú povinní mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,  
 • pri striedaní skupín športovcov na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,  
 • uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti (meno, priezvisko, dátum a čas účasti); zodpovednou je osoba, ktorá vedie športovú činnosť,  
 • všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška,  
 • 5 aktívnych športovcov na 1 športovisku, prípadne viacero skupín športovcov na 1 športovisku (1 skupina = min. plocha 30x30m),
 • aktívni športovci môžu trénovať bez rúška.

Vonkajšie trhoviská

 • jednosmerný pohyb zákazníkov s dodržaním 2m rozostupov,
 • zabezpečený a regulovaný samostatný vstup a samostatný výstup,  
 • stánky vzdialené 2m od seba,  
 • reštaurácie v rámci trhovísk môžu predávať jedlo a nápoje  len cez výdajné okienko,  
 • konzumácia je povolená až mimo priestoru trhoviska.

2.+3. fáza uvoľňovania opatrení (od 6.5.2020)

 • krátkodobé ubytovanie krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní) s WC a kúpeľňou, s donáškou jedla na izbu alebo s možnosťou stravovania na terase, avšak bez spoločného stravovania a iných služieb, po odchode hosťa musí izba zostať 24 hodín voľná,
 • kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a solária, (podľa podmienok),
 • vonkajšie turistické atrakcie,
 • taxi služby (s fóliou oddelený priestor za vodičom a klimatizáciou iba v prednej časti vozidla),
 • svadby podľa podmienok,
 • bohoslužby budú povolené s dodržaním prísnych podmienok – sedenie v každej druhej lavici a dodržanie odstupov 2 m; sväté prijímanie len do rúk, nie do úst; pravidelné vetranie;
  odporúčanie – zaviesť aspoň v nedeľu 1 samostatnú omšu vyhradenú pre seniorov,
 • skúšanie odevov bude možné, predtým je nutná dezinfekcia rúk, následne skúšané odevy musia zostať 24 hodín nepoužité.

4. fáza uvoľňovania opatrení (od 20.5.2020)

 • úplne sa otvárajú obchodné centrá (okrem detských kútikov s obmedzeniami na jednotlivé obchody) – vyžadovaných 25 metrov štvorcových na zákazníka sa mení na 15 m2 na zákazníka,
 • k službám pribúda tetovanie, piercing, nastreľovanie náušníc,
 • otvoria sa aj vnútorné priestory atrakcií (okrem zoo a botanických záhrad),
 • otvárajú sa kiná, divadlá a iné podujatia s maximálnym počtom ľudí do sto,
 • od 1. júna sa otvárajú škôlky a školy, na základných školách bude otvorený 1. až 5. ročník. V jednej triede bude môcť byť 20 žiakov. V prípade materských škôl je to 15 detí a pri umiestnení budú mať prednosť deti pracovníkov v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov či vojakov. Dôraz bude aj na sociálne znevýhodnené rodiny a umiestnenie ich detí. Platí, že rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú. Viac informácií o otváraní škôl nájdete na tejto stránke.
 • otvárajú sa vnútorné športoviská ako plavárne a fitnesscentrá (len pre športové kluby),
 • vonkajšie športoviská vrátane kontaktných športov budú môcť využívať aj rekreačne športujúci ľudia (prakticky akékoľvek športy bez šatní a bez obecenstva),
 • verejné stravovanie je povolené ja v interiéri zariadení za rovnakých podmienok ako dnes na vonkajších terasách (stoly 2 metre od seba, pri stole dve osoby, alebo rodičia s deťmi),
 • nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné, ak sa bude dodržiavať sociálny odstup (pri vzdialenosti viac ako 5 metrov) od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné,
 • od štvrtka 21.mája 2020 bude povolené cestovanie do ôsmich krajín – Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Nemecko na 24 hodín, kedy pri návrate nebude nutné podstupovať karanténu ani testy,
 • môžu sa realizovať hromadné podujatia bez obmedzenia počtu účastníkov, tzv. schôdze zo zákona (týka sa to napríklad zasadnutí Národnej rady SR, valných zhromaždení obchodných spoločností alebo aj snemov politických strán),
 • od 1. júna budú otvorené aj umelecké školy len s individuálnym prístupom (teda jeden učiteľ na jedného žiaka),
 • pred plánovanými operačnými výkonmi už nebude potrebná 14-dňová karanténa. Predoperačné vyšetrenia budú opäť vykonávať všeobecní lekári alebo internisti a testy na ochorenie COVID-19 bude potrebné zvážiť len pri rizikových pacientoch po indikácii lekárom.

Aj naďalej je nutné dodržiavať rozostup 2 metre, dezinfekciu rúk, vetranie priestorov, nosenie rúška, max jeden človek na 15 m2 priestoru a sanitáciu.

Napriek uvoľneniu opatrení však obchody zostanú v nedeľu zatvorené. Nedeľu vláda počas koronakrízy určila za sanitárny deň. Zároveň zostávajú v platnosti aj vyhradené hodiny pre dôchodcov. Aj opatrenia v domovoch sociálnych služieb zostávajú bez zmeny.

Najbližšie 2 týždne sa nebudú meniť/dopĺňať iné prevádzky, služby či obchody.