MZSR: Aktualizované usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracvných prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným COVID-19

Recommended Posts