Užitočné kontakty a odkazy

Slovensko:

https://www.korona.gov.sk/

http://www.uvzsr.sk/

Infolinka ÚVZ SR: 0800 221 234

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia – podstránka venovaná COVID-19:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ECDC (Center for Disease Prevetion and Control): podstránka venovaná COVID-19

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

CDC (Center for Disease Control): podstránka venovaná COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Súkromé stránky venované epidemiologickej situácii:

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.mapavirusu.sk/