Informácie pre odbornú verejnosť

Vážení kolegovia,

informácie dostupné na týchto stránkach sú voľnými slovenskými prekladmi online voľne dostupných odborných článkov alebo usmernení národných alebo medzinárodných odborných spoločností k starostlivosti o pacientov s podozrením/potvrdenou infekciou COVID-19. Majú za cieľ sprístupniť slovenskej odbornej verejnosti tieto informácie v slovenskom jazyku. Všetky autorské práva patria autorom originálov publikácií, pričom autori prekladov nezodpovedajú za presnosť a aktuálnosť informácií.