ECDC: Informácie o COVID-19 pre ľudí s chronickými ochoreniami, ich rodinných príslušníkov a opatrovateľov.

Originál dostupný online na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_chronic-diseases.pdf

Preklad Katarína Horčičáková, Alžbeta Metesová

Čo je nový koronavírus?

Koronavírusy patria do veľkej skupiny vírusov, ktoré spôsobujú ochorenia siahajúce od bežnej nádchy až po rôzne závažnejšie choroby. Nový koronavírus predstavuje nový kmeň, ktorý u ľudí doteraz nebol identifikovaný. Novoobjavený koronavírus (SARS-CoV-2) spôsobuje infekčné ochorenie COVID-19.

Ako sa vírus šíri?

Ochorenie COVID-19 sa u ľudí prenáša kvapôčkami, ktoré vznikajú pri kašli alebo kýchaní osoby, u ktorej sa nákaza koronavírusom potvrdila. Nakaziť sa dá taktiež kontaktom s kontaminovanými povrchmi.

Aké sú symptómy?

U mnohých ľudí, ktorí sú infikovaní sa ochorenie prejavuje s miernymi príznakmi. U niektorých môžu byť symptómy závažnejšie.

Príznaky zahŕňajú:

 • Horúčku
 • Kašeľ
 • Ťažkosti s dýchaním
 • Bolesť svalov
 • Únavu

Čo robiť v prípade ak máte chronické ochorenie?

Ako sa môžete pripraviť

 • Vzdelávajte sa ohľadom COVID-19. Informácie čerpajte z relevantných zdrojov.
 • Vyberte si predpísané lieky. Obvodného lekára kontaktujte telefonicky, ten vám lieky predpíše na diaľku.
 • Zásobte sa voľnopredajnými liekmi a pomôckami (napr. hygienickými vreckovkami, teplomerom…) na zmiernenie horúčky.
 • V rámci možností ostaňte čo najviac fyzicky aktívny, aby ste si udržali dobrý fyzický stav.
 • Majte v domácnosti dostatok potravín a domácich potrieb aspoň na 2-4 týždne. Pripravujte sa postupne, vyhnite sa panickému nakupovaniu.
 • Kontaktujte svoju rodinu, priateľov, susedov alebo miestnych zdravotníkov a pripravte plán čo robiť v prípade, že sa ochorenie COVID-19 rozšíri vo vašom okolí alebo v prípade, že ochoriete.
 • V prípade núdze postupujte podľa pokynov vnútroštátnych orgánov.
 • Pokračujte v dodržiavaní osobnej hygieny.

Čo robiť v prípade že ochoriete?

Ak ochoriete a máte príznaky ako kašeľ, horúčka a ťažkosti s dýchaním:

 • Ostaňte doma a telefonicky kontaktujte miestne zdravotné služby, ktoré vám poskytnú pomoc.
 • Uveďte aké chronické ochorenia sa u vás vyskytujú.

Ako môžete chrániť seba aj ostatných?

 • Často si umývajte ruky vodou a mydlom. Ak nemáte k dispozícii umývadlo, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu. Ruky si umývajte:
  • Pred jedlom, po použití toalety
  • Po kašľaní, kýchaní a smrkaní do vreckovky
  • Po návšteve verejných priestorov
  • Po styku s rôznymi povrchmi na verejných priestranstvách
  • Po tom čo ste sa dotkli iných ľudí
 • Vyhnite sa kontaktu s chorými ľuďmi, najmä s tými čo kašľú.
 • Tváre, očí a nosa sa dotýkajte čo najmenej.
 • Vyhýbajte sa rôznym stretnutiam, podujatiam a iným spoločenským udalostiam v oblastiach s vysokou koncentráciou ľudí.
 • V prípade, že sa COVID-19 rozšíril vo vašej komunite, dodržiavajte spoločenský odstup:
  • Vyhnite sa davom, najmä v uzavretých a málo vetraných priestoroch.
  • Potraviny kupujte v čase mimo nákupnej špičky.
  • Vyhýbajte sa verejnej doprave počas dopravnej špičky.
  • Cvičte skôr na otvorených priestranstvách v prírode ako v uzatvorených priestoroch.
 • V prípade, že sa u vás objaví kašeľ, začnite nosiť rúško. Ochránite tým pred nákazou ľudí vo svojom okolí.

Recommended Posts