ECDC: Informácie o COVID-19 pre tehotné pacientky

Originál dostupný na https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_pregnant-women.pdf

Preklad a korektúra: Peter Vrba, Boris Focko

Čo je nový koronavírus ?

Koronavírusy sú veľká rodina vírusov, ktoré spôsobujú ochorenia od bežného prechladnutia až po oveľa závažnejšie ochorenia. Nový koronavírus je nový kmeň, doposiaľ neidentifikovaný u ľudí. COVID-19 je infekčné ochorenie spôsobené nedávno objaveným koronavírusom (SARS-CoV-2).

Ako sa vírus šíri ?

Ľudia môžu dostať COVID-19 od ostatných, ktorí sú infikovaní, inhaláciou malých kvapôčok od ľudí s ochorením COVID-19 ktorí kašlú, kýchajú alebo prostredníctvom dotknutia sa kontaminovaného povrchu.

Aké sú príznaky ?

Mnoho ľudí, ktorí sa nakazia pociťujú miernu chorobu a následne sa uzdravia, ale pre ostatných môžu byť príznaky oveľa závažnejšie.

Medzi príznaky patrí kombinácia:

Horúčka

Kašeľ

Problémy s dýchaním

Bolesť svalov

Únava

Sú tehotné ženy viac ohrozené ako ostatní ? Môže sa vírus preniesť z matky na dieťa ?

Tehotné ženy nie sú viac vystavené riziku chytenia COVID-19 alebo závažnejších prejavov ochorenia ako iní dospelí podobného veku. Neexistuje dôkaz že vírus sa môže prenášať na nenarodené dieťa počas tehotenstva alebo počas pôrodu. Novorodenci a mladé deti vo všeobecnosti zažívajú iba mierne formy COVID-19.

Čo robiť, keď ochoriete ?

Ak ochoriete s príznakmi kašľa, horúčky a problémov s dýchaním:   

 • Ostaňte doma a zavolajte služby miestnej zdravotnej starostlivosti pre pomoc
 • Spomeňte, že ste tehotná

Ak ste chorá na COVID-19:

 • Kontaktujte svoju pôrodnú asistentku alebo poskytovateľa predpôrodnej starostlivosti a informujte ich o vašej chorobe
 • Vyžiadajte si pokyny ako postupovať pri dohodnutí si predpôrodného vyšetrenia a plánovania pôrodu v priebehu choroby

Sem vložte národný odkaz: www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

BUĎTE INFORMOVANÍ, PRIPRAVTE SA, OCHRÁŇTE SA

Informácie o COVID-19 pre tehotné ženy

Vnútroštátne informácie o COVID-19

[Národné informácie]

[Národné číslo + xx xxx xxx xxx] 

Pre ďalšie informácie:

[národná webová stránka]

www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

PRIPRAVTE SA

Čo robiť ak ste tehotná žena ?

Ako sa môžete pripraviť  ?

 • Vzdelávajte sa o COVID-19 z dôveryhodných zdrojov.
 • Buďte fyzicky aktívna aby ste si zaistili dobrý fyzický stav.
 • Diskutujte o svojich obavách týkajúcich sa COVID-19 so svojím poskytovateľom prenatálnej starostlivosti.
 • Požiadajte svojho poskytovateľa prenatálnej starostlivosti špecifické indikácie o tom ako postupovať pri dohodnutí si predpôrodného vyšetrenia a pôrodného plánovania rovnako aj v prípade, ak ochoriete na COVID-19.
 • Majte voľnopredajné lieky a zdravotnícke potreby ( napr. vreckovky, teplomer) na liečbu horúčky.
 • Ak beriete predpísané lieky, doplňte ich alebo zvážte použitie elektronických receptov.
 • Majte dostatok potravín a potrieb do domácnosti na približne 2-4 týždne.
 • Pripravujte sa postupne a vyhýbajte sa panickému nakupovaniu.
 • . Kontaktuje rodinu, priateľov, susedov alebo komunitných zdravotníckych pracovníkov vopred a vypracujte spoločné plány toho čo robiť v prípade, že sa COVID-19 začne šíriť vo vašej komunite alebo ak ochoriete vy.
 • Riaďte sa inštrukciami národných predstaviteľov o tom, ako sa pripraviť na mimoriadne situácie.
 • Pokračujte v praktizovaní všeobecnej hygieny

OCHRÁŇTE SA

Ako ochrániť seba a ostatných

Často si čistite ruky. Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo ak nie sú k dispozícii, používajte dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu:

 • Pred jedením, po použití toalety ;
 • Po fúkaní nosa, kašlaní a kýchaní ;
 • Po pobyte na verejných miestach ;
 • Po tom ako ste sa dotýkali povrchov na verejných miestach ;
 • Po tom ako ste mali kontakt s inou osobou ;

Obmedzte kontakt s chorými osobami, najmä tými, ktoré majú kašeľ.

Obmedzte dotýkanie tváre, nosa a očí.

Vyhnite sa stretnutiam, udalostiam a iným spoločenským zhromaždeniam v oblastiach s prebiehajúcim komunitným prenosom.

Ak sa šíri vo vašej komunite COVID-19, udžujte si sociálny odstup:

 • Vyhnite sa davom,  najmä v uzavretých a zle vetraných priestoroch
 • Vyhýbajte sa používaniu mestskej hromadnej dopravy počas dopravnej špičky.
 • Cvičte vonku, nie vnútri

Ak sa u vás objaví kašeľ, hneď ako sa COVID-19 začne šíriť vo vašej komunite, používajte lekárske rúška. To ochráni ľudí okolo vás od nákazy.

Recommended Posts