COVID-19 - Otázky a odpovede

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (skratka SARS-CoV-2) je názov, ktorý prislúcha novému koronavírusu (dočasne nazývanému 2019 novel coronavirus). COVID-19 je názov ochorenia, ktoré je vírusom spôsobené. SARS-CoV-2 je nový kmeň koronavírusu, ktorý doteraz nebol u ľudí identifikovaný.

Koronavírusy sú vírusy, ktoré kolujú medzi zvieratami. O niektorých z nich sa vie, že môžu infikovať ľudí. Za prirodzených hostiteľov týchto vírusov sú považované netopiere. Vie sa však, že zdrojom vírusu môže byť aj niekoľko ďalších druhov zvierat. Napríklad, Middle East Respiratory Syndrom Coronavirus (skratka MERS-CoV) sa na ľudí prenáša z tiav, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-1 (skratka SARS-CoV-1) sa na ľudí prenáša z cibetiek. Viac informácií o koronavírusoch je možné nájsť v informačných materiáloch ECDC. (https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses)

Nový koronavírus objavený v Číne je geneticky blízko príbuzný s vírusom SARS-CoV-1. SARS sa objavil v Číne na konci roku 2002 a v priebehu 8 mesiacov spôsobil vznik 8 000 nákaz v 33 krajinách sveta. Približne 1 z 10 pacientov, u ktorých sa vyvinul SARS, zomrel.

V priebehu prvého mesiaca (január 2020)  od prvotných správ o prepuknutí nového ochorenia COVID-19 bolo v Číne hlásených 7 000 prípadov nákazy. V priebehu druhého mesiaca bolo celkovo hlásených ďalších  80 000 prípadov nákazy (február 2020). Z týchto prvých 87 000 nakazených zomrelo približne 3 000 pacientov. Prípady nákazy vírusom sa aktuálne objavujú v Európe a po celom svete. Najnovšie dostupné informácie o výskyte ochorenia sú priebežne aktualizované a je možné ich sledovať. (https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea)

Aj keď sú vírusy, ktoré spôsobujú COVID-19 a sezónnu chrípku prenášané rovnako z človeka na človeka a môžu spôsobovať podobné príznaky, sú to dva veľmi odlišné vírusy a nesprávajú sa rovnako. ECDC odhaduje, že každý rok v EÚ, Spojenom kráľovstve, Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku kvôli sezónnej chrípke umiera 15 000- 75 000 ľudí. To je približne 1 mŕtvy na každých 1 000 infikovaných. Pre porovnanie, súčasná odhadovaná smrtnosť na COVID-19 je 20-30 ľudí na 1 000 nakazených.

Aj napriek tomu, že má sezónna chrípka malú smrtnosť, v absolútnych číslach zomiera veľa pacientov. Dôvodom je fakt, že každoročne sa týmto ochorením nakazí vysoký počet ľudí.  Pri COVID-19 je na rozdiel od chrípky znepokojujúce to, že na ochorenie neexistuje vakcína, ani špecifická liečba. Rovnako sa ochorenie javí byť minimálne tak prenosné, ako je chrípka, ak nie aj viac. Nakoľko ide o nový vírus, nikto naň zatiaľ nemá získanú imunitu, čo teoreticky znamená, že celá populácia je potenciálne vnímavá na infekciu COVID-19. (https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases)

Predbežné zistenia naznačujú, že smrtnosť na ochorenie COVID-19 je 20-30 úmrtí na 1 000 diagnostikovaných pacientov. To je výrazne menej ako pri SARS v roku 2003. Avšak je to ale oveľa viac ako smrtnosť na sezónnu chrípku.

Aj keď sú pôvodným zdrojom vírusu zvieratá, vírus sa šíri z človeka na človeka. Aktuálne nemáme dosť epidemiologických informácii na to, aby bolo možné určiť, ako ľahko sa vírus šíri a udržiava medzi ľuďmi. V súčasnosti sa ale odhaduje, že jedna infikovaná osoba môže nakaziť dvoch až troch ďalších ľudí. Zdá sa, že vírus sa prenáša hlavne respiračnou kvapôčkovou nákazou prostredníctvom kvapôčok pri kýchaní, kašlaní, dýchaní. Vírus môže takisto prežiť niekoľko hodín na povrchoch ako sú stoly alebo kľučky dverí.

Inkubačná doba pre COVID-19 (to znamená čas medzi obdobím, počas ktorého bol človek vystavený vírusu a objavením prvých príznakov ochorenia) sa v súčasnosti odhaduje na 2 až 14 dní. V tomto štádiu vieme, že vírus sa môže prenášať, keď sa u infikovaného človeka objavia chrípke podobné príznaky, ako je kašeľ. Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že k prenosu vírusu môže dôjsť aj od osoby bez príznakov ochorenia, pretrvávajú však nejasnosti o vplyve prenosu vírusu osobami bez príznakov ochorenia na epidémiu.

Medicínske informácie

Vírus môže spôsobiť mierne, chrípke podobné príznaky ako:

  • horúčka,
  • kašeľ,
  • sťažené dýchanie,
  • bolesti svalov,
  • únava,

Vo vážnejších prípadoch sa vyvinie zápal pľúc, syndróm akútnej dychovej tiesne, sepsa a septický šok, čo môže viesť k úmrtiu.

Vo všeobecnosti sú starší ľudia a ľudia s pridruženými ochoreniami (napríklad hypertenzia, cukrovka, srdcovocievne ochorenia, chronické ochorenia dýchacieho systému, rakovina) považovaní za skupinu, u ktorej sa môžu vyvinúť vážnejšie príznaky.

Ochorenie u detí je relatívne vzácne a má mierny priebeh. Veľká štúdia z Číny hovorí, že len niečo cez 2% prípadov ochorení sa vyskytlo u detí do 18 rokov, z ktorých menej ako 3% malo vážne alebo kritické ochorenie.

Zatiaľ máme obmedzené vedecké dôkazy o závažnosti priebehu ochorenia COVID-19 u tehotných žien. Aktuálne dostupné údaje naznačujú, že ochorenie COVID-19 prebieha s rovnakou závažnosťou u tehotných aj netehotných dospelých žien. Neexistujú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že by malo ochorenie COVID-19 počas tehotenstva negatívny dopad na plod. V súčasnosti neexistuje žiaden dôkaz o prenose ochorenia z matky na dieťa počas tehotenstva. ECDC bude naďalej sledovať aktuálnu odbornú literatúru týkajúcu sa tejto problematiky a navrhuje, aby všetky tehotné ženy dodržiavali rovnaké opatrenia v prevencii šírenia COVID-19 ako ostatní, vrátane pravidelného umývania rúk a vyhýbania sa chorým ľuďom. V prípade objavenia sa akýchkoľvek príznakov ochorenia je potrebná izolácia od okolia a následné kontaktovanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára) telefonicky so žiadosťou o konzultáciu zdravotného stavu.

Neexistuje žiadna špecifická liečba tohto ochorenia, lekári liečia klinické príznaky pacientov (napr.  horúčka, sťažené dýchanie). Vysoko efektívna môže byť pre pacientov s príznakmi ochorenia podporná liečba (napr. manažment tekutín, kyslíková terapia a iné).

Aktuálne rady, ktoré sa týkajú testovania závisia od toho, v akom štádiu prepuknutia je ochorenie v krajine, alebo oblasti, v ktorej žijete. V krajinách celej EÚ/EHP môže mať na testovanie rôzny scenár, dokonca aj v rámci jednej krajiny môže byť postup testovania rôzny. Prístup k testovaniu sa bude prispôsobovať situácii na národnej a lokálnej úrovni.

Zodpovedné štátne orgány sa môžu rozhodnúť testovať len podskupiny podozrivých prípadov v závislosti od testovacej kapacity v krajine, dostupnosti vybavenia nevyhnutného na testovanie, úrovne rozšírenia ochorenia COVID-19 v populácii, alebo na základe iných kritérií. Zodpovedné štátne orgány môžu zvážiť uprednostnenie testovania  nasledujúcich skupín pacientov:

  • hospitalizovaní pacienti so závažnou respiračnou infekciou,
  • pacienti s akútnou respiračnou infekciou v nemocnici alebo v zariadeniach dlhodobej starostlivosti,
  • pacienti s akútnou respiračnou infekciou alebo chrípke podobným ochorením na niektorých ambulanciách alebo v nemocniciach za účelom vyhodnotenia miery rozšírenia vírusu v populácii,
  • starší ľudia s pridruženými chronickými ochoreniami, ako sú ochorenie pľúc, rakovina, zlyhanie srdca, mozgovo-cievne ochorenie, ochorenie obličiek, ochorenie pečene, cukrovka a pacienti s imunodeficitmi.

Ak sa cítite chorý a objavia sa u Vás príznaky ochorenia COVID-19 (ako je horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, únava) odporúča sa, aby ste kontaktovali lekára (zdravotnú službu) telefonicky, alebo cez internet. Ak lekár vyhodnotí, že je potrebné vykonať laboratórny test na prítomnosť vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, bude Vás informovať o postupe, ktorý je potrebné pri testovaní dodržať a navrhne, kde a ako môže byť test vykonaný.

Prevencia

Vírus sa do Vášho tela môže dostať cez oči, nos a ústa, je preto dôležité vyhnúť sa dotýkaniu oblasti tváre neumytými rukami.

Odporúča sa umývanie rúk mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, alebo čistenie rúk dezinfekčnými roztokmi na alkoholovej báze, dezinfekčnými gélmi alebo dezinfekčnými obrúskami.

Taktiež sa odporúča stáť na vzdialenosť minimálne 1 meter a viac od ľudí, ktorí vykazujú príznaky infekcie COVID-19, aby sa tým znížilo riziko prenosu nákazy kvapôčkovou cestou.

Informujte regionálne orgány Úradu verejného zdravotníctva v blízkosti Vášho bydliska, poskytnú Vám usmernenie k ďalším potrebným krokom. Ak sa u Vás vyvinú akékoľvek príznaky, mali by ste okamžite kontaktovať lekára. Zároveň je mimoriadne dôležité oznámiť, že ste boli v priamom kontakte s osobou s ochorením COVID-19.

Ak ste infikovaný, použitie chirurgickej tvárovej masky môže znížiť riziko infikovania ostatných ľudí, ale neexistuje dôkaz o tom, že Vás tvárová maska účinne ochráni pred infekciou vírusom. V skutočnosti je možné, že použitie tvárovej masky môže dokonca viesť k zvýšeniu rizika infekcie z dôvodu falošného pocitu bezpečia a zvýšeného kontaktu medzi rukami, ústami a očami.  

V súčasnosti neexistujú vakcíny proti ľudským koronavírusom, vrátane vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Preto je veľmi dôležitá prevencia infekcie a zabránenie ďalšiemu šíreniu vírusu.

Vývoj vakcín trvá určitý čas. Niekoľko farmaceutických spoločností pracuje na potenciálnych vakcínach. Avšak potrvá mesiace až roky, kým bude môcť byť vakcína široko používaná, nakoľko je potrebné vakcínu podrobiť rozsiahlemu testovaniu, aby sa stanovila jej bezpečnosť a účinnosť.

Vírus chrípky a vírus spôsobujúci COVID-19 sú dva veľmi rozdielne vírusy a vakcína proti sezónnej chrípke nechráni pred COVID-19.