Skip to content

COVID-19: Všetko, čo potrebujete vedieť

Momentálne na Slovensku

Infografiky Ministerstva zdravotníctva SR

Táto stránka má za cieľ poskytnúť aktuálne informácie týkajúcej sa prebiehajúcej pandémie COVID-19 so zameraním na laickú i odbornú verejnosť. Obsahom sú aktuálne epidemiologické údaje z overiteľných zdrojov, odporúčania a usmernenia orgánov verejného zdravotníctva ako aj odpovede na najčastejšie otázky. V kategóriách určených odbornej verejnosti ponúkame aktuálne usmernenia slovenských a zahraničných odborných spoločností a preklady voľne dostupných článkov zahraničných autorov. V príklade prekladov ide o voľný preklad realizovanými dobrovoľníkmi – lekármi a študentami, pričom všetky práva patria pôvodným autorom, zároveň prevádzkovateľ stránky a prekladatelia nenesú zodpovednosť za prípadné nepresnosti či neaktuálnosť uvedených postupov.